2023: Místo konání

Účast na konferenci je možná pouze na základě pozvánky.Dovolujeme si upozornit, že vzhledem k bezpečnostním opatřením musí mít s sebou při vstupu každý host konference potvrzenou registraci s QR kódem. Tu může předložit jak v tištěné, tak v elektronické podobě (např. na mobilním telefonu).  Místo konání Konference se koná v Míčovně...