2023: O konferenci

10. ročník národní konference Naše bezpečnost není samozřejmost se konal 20. června 2023 v Míčovně Pražského hradu. Tematicky se věnoval pokračujícímu konfliktu v Ukrajině a jeho dopadům na společnost, narůstajícímu významu umělé inteligence v oblasti bezpečnosti a obrany, komunikaci témat pro summit NATO v Litvě a rovněž 30. výročí partnerství mezi Armádou České republiky a národními gardami Nebrasky a Texasu, což se promítlo i do vystoupení zahraničních hostů, jimiž byli genmjr. Daryl L. Bohac, velitel Nebraské národní gardy a genmjr. Thomas M. Suelzer, velitel Texaské národní gardy. V odpolední části vystoupil se svým projevem po sto dnech v úřadu prezident republiky Petr Pavel.

Je nám ctí, že pozvání k vystoupení vedle předních expertů přijali jak představitelé vlády České republiky, tak představitelé politických stran zastoupených v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Kromě odsouzení ruské agrese se všichni shodli na nutném posílení české národní bezpečnosti, ať už prostřednictvím mezinárodnoho spojenectví, investicemi do ozbrojených sil či zajištěním energetických zdrojů.

Konference se konala pod záštitou
předsedy vlády České republiky Petra Fialy,
1. místopředsedy vlády a ministra vnitra České republiky Víta Rakušana,
ministra zahraničních věcí České republiky Jana Lipavského
a ministryně obrany České republiky Jany Černochové

HLAVNÍ PODPORA

GENERÁLNÍ PARTNEŘI

HLAVNÍ PARTNEŘI

PARTNER SLAVNOSTNÍHO PŘÍPITKU

PODPORA

TECHNICKÁ PODPORA

MEDIÁLNÍ PARTNER