Soubory cookies

Webové stránky, jejichž provozovatelem je společnost Jagello 2000, z.s., IČ: 706 40 866, DIČ: CZ70640866, se sídlem Mariánské náměstí 2116/10, 709 00 Ostrava 9, ukládají v souladu s platnou a účinnou právní úpravou na zařízení uživatelů webových stránek soubory, obecně nazývané cookies. Účelem tohoto krátkého textu je stručně informovat uživatele o cookies, které mohou být v souvislosti s jejich užíváním uloženy na zařízení uživatelů.

Co jsou cookies?

Cookies jsou krátké textové soubory, které navštívená webová stránka odešle do prohlížeče, čímž umožní webu zaznamenat informace o vaší návštěvě. Když se později uživatel vrátí na stejný web, prohlížeč pošle uloženou cookie zpět a server tak získá všechny informace, které si u vás předtím uložil.

Cookies tak usnadňují používání webu. Díky cookies ví příslušný server např. jaké nastavení jazyka jste zvolili, jaké vám má předvyplnit přihlašovací údaje, jestli jste přihlášeni k emailovému účtu či sociální síti anebo jaké položky byli ve vašem nákupním košíku. Cookies se v současné době používají i pro cílenou reklamu a marketing.

Jaké jsou soubory cookies?

základní (technické) cookies – tyto cookies zajišťují správnou funkčnost webových stránek a v průběhu návštěvy webových stránek napomáhají jejich správnému zobrazení, bez nich by webové stránky nefungovaly správně nebo by jejich funkčnost byla omezena;

funkční cookies – tyto cookies umožňují webové stránce zapamatovat si vaše volby nebo aktuální stav stránek (např. volbu jazyka či jiné preference), čímž vylepšují funkcionalitu stránek. Tyto cookies si mohou také zapamatovat změny ve velikosti písma, fontu a dalších částí webových stránek, tak jak si je uživatel přizpůsobil. Informace shromažďované prostřednictvím těchto cookies nesledují vaše aktivity při návštěvě jiných webových stránek. Aby bylo možné rozpoznat opakovanou návštěvu webových stránek a zobrazit webové stránky tak, jak byly uživatelem nastaveny, nemohou být smazány po ukončení relace (zavření prohlížeče), ale zůstávají uloženy v zařízení;

provozní soubory cookies – informace shromážděné pomocí těchto souborů cookies slouží především k lepšímu pochopení způsobu používání webové stránky a pro optimalizaci webových stránek. Pomocí těchto cookies tak lze zjistit, na které části webové stránky uživatel kliknul, jaký obsah webových stránek byl zobrazen, počet návštěv;

reklamní cookies – tyto cookies shromažďují informace o vašich zvyklostech při vyhledávání a podle toho cílí reklamní sdělení relevantní k vašim zájmům a vaší osobě.

Tyto cookies jsou využívány s cílem lepšího zacílení reklamy na uživatele. Také se využívají pro omezení počtu reklamních sdělení vůči jednomu uživateli a zefektivňují reklamní kampaně. Tyto cookies jsou zpravidla umisťovány na webové stránky třetími stranami se souhlasem provozovatele webových stránek. Cookies si zapamatují, že uživatel stránku navštívil a tuto informaci pak sdílejí s dalšími subjekty. Velmi často jsou pak tyto cookies spojeny s funkcionalitou stránek zajišťovanou dalším subjektem (např. Google);

cookies třetích stran – pokud je na webových stránkách umístěn obsah z jiných webových stránek (např. Facebook, Youtube apod.), nebo používá nástroje pro analýzu nebo cílení marketingu třetí strany (např. nástroje Google), mohou být ukládány soubory cookies těchto třetích stran. Za ukládání těchto cookies pak odpovídají tyto třetí strany, zobrazená webová stránka nad nimi nemá kontrolu.

Webové stránky využívají všechny výše uvedené typy cookies. Na našich Webových stránkách je umístěn obsah třetích stran (Facebook, Instagram), může tedy dojít k ukládání cookies těmito třetími stranami. Soubory cookies, které ukládají přímo Webové stránky, jsou anonymní a nelze podle nich zjistit konkrétní osobu. Provozovatel Webových stránek nemá kontrolu nad ukládáním cookies třetími stranami a jakkoliv za ně neodpovídá, pro bližší informace ohledně ukládání souborů cookies a jejich využívání se obraťte přímo na tyto třetí strany (Facebook, Instagram, Google).

Naše Webové stránky rovněž využívají služeb tzv. Google Analytics, jedná se o analytický nástroj společnosti Google, který pomáhá majitelům webových stránek a aplikací porozumět, jakým způsobem návštěvníci stránky a aplikace využívají. Kromě vytváření přehledů statistik využití webových stránek lze data získaná ze služeb Google použít k zobrazení relevantnějších reklam. Tyto nástroje mohou využívat sadu souborů cookies ke shromažďování informací a vytváření přehledů o používání webových stránek bez toho, aby se společnost Google dozvěděla jakékoli osobní identifikační údaje jednotlivých návštěvníků.

Níže uvedený seznam podrobně popisuje soubory cookie používané na našich webových stránkách.

CookiePopis
CONSENTYouTube nastavuje tento soubor cookie prostřednictvím vložených videí youtube a registruje anonymní statistické údaje.
cookielawinfo-checkbox-advertisementTento soubor cookie, nastavený pluginem GDPR Cookie Consent, zaznamenává souhlas uživatele s cookies v kategorii „Reklama“.
cookielawinfo-checkbox-analyticsTento soubor cookie je nastaven pluginem GDPR Cookie Consent. Soubor cookie se používá k uložení souhlasu uživatele s používáním souborů cookie v kategorii „Analytika“.
cookielawinfo-checkbox-functionalSoubor cookie je nastaven na základě souhlasu s cookie GDPR k zaznamenání souhlasu uživatele pro soubory cookie v kategorii „Funkční“.
cookielawinfo-checkbox-necessaryTento soubor cookie je nastaven pluginem GDPR Cookie Consent. Cookies slouží k uložení souhlasu uživatele s cookies v kategorii „Nezbytné“.
cookielawinfo-checkbox-othersTento soubor cookie je nastaven pluginem GDPR Cookie Consent. Cookie se používá k uložení souhlasu uživatele s cookies v kategorii „Ostatní.
cookielawinfo-checkbox-performanceTento soubor cookie je nastaven pluginem GDPR Cookie Consent. Cookie se používá k uložení souhlasu uživatele s cookies v kategorii „Výkon“.
CookieLawInfoConsentCookieYes nastavuje tento soubor cookie tak, aby zaznamenával výchozí stav tlačítka odpovídající kategorie a stav CCPA. Funguje pouze v koordinaci s primárním souborem cookie.
elementorTento soubor cookie používá téma WordPress webu. Umožňuje vlastníkovi webu implementovat nebo měnit obsah webu v reálném čase.
pll_languageSoubor cookie pll_language používá Polylang k zapamatování jazyka zvoleného uživatelem při návratu na webovou stránku a také k získání jazykových informací, když nejsou dostupné jiným způsobem.
viewed_cookie_policySoubor cookie je nastaven pluginem GDPR Cookie Consent a používá se k uložení, zda uživatel souhlasil nebo nesouhlasil s používáním souborů cookie. Neukládá žádné osobní údaje.
VISITOR_INFO1_LIVESoubor cookie nastavený službou YouTube k měření šířky pásma, který určuje, zda uživatel získá nové nebo staré rozhraní přehrávače.
VISITOR_PRIVACY_METADATAUkládá stav souhlasu uživatele se soubory cookie pro aktuální doménu.
YSCSoubor cookie YSC nastavuje Youtube a používá se ke sledování zhlédnutí vložených videí na stránkách Youtube.
yt-remote-connected-devicesYouTube nastavuje tento soubor cookie tak, aby ukládal předvolby videa uživatele pomocí vloženého videa YouTube.
yt-remote-device-idYouTube nastavuje tento soubor cookie tak, aby ukládal předvolby videa uživatele pomocí vloženého videa YouTube.
yt.innertube::nextIdTento soubor cookie nastavený službou YouTube registruje jedinečné ID pro ukládání dat o tom, jaká videa z YouTube uživatel viděl.
yt.innertube::requestsTento soubor cookie nastavený službou YouTube registruje jedinečné ID pro ukládání dat o tom, jaká videa z YouTube uživatel viděl.

Jak zamezit Cookies?

Ukládání a používání cookies lze zamezit nastavením Vašeho webového prohlížeče. Blokovat lze cookies obecně či pro jednotlivé weby, případně je možné nastavit vymazání souborů cookies po zavření prohlížeče. Každý prohlížeč má jiná nastavení, bližší informace k nastavení tedy naleznete na webových stránkách podpory prohlížeče, který využíváte (např. nastavení pro Chrome naleznete zde, pro prohlížeč Mozilla zde). Pokud si nenastavíte blokování cookies v prohlížeči, budou Webové stránky jakož i třetí strany, soubory cookies ukládat.

Na odkazech níže si můžete můžete cookies nastavit ve vámi používaném prohlížeči: