Místo konání

Účast na konferenci je možná pouze na základě pozvánky.
Dovolujeme si upozornit, že vzhledem k bezpečnostním opatřením musí mít s sebou při vstupu každý host konference potvrzenou registraci s QR kódem. Tu může předložit jak v tištěné, tak v elektronické podobě (např. na mobilním telefonu). 

Místo konání

Konference se koná ve Španělském sále Pražského hradu, který je největším slavnostním prostorem Pražského hradu v severním křídle Nového královského paláce nad vstupní branou směrem od Prašného mostu.

Přístup do sálu

Do Španělského sálu se vstupuje z II. nádvoří Pražského hradu, k němuž je příchod buď ze zastávky tramvaje 22 „Pražský hrad“, nebo z Hradčanského náměstí kolem Arcibiskupského paláce. Vstup do Španělského sálu je v průchodu Matyášovy brány.

Projít bude možné pouze na základě potvrzené pozvánky. Po vstupu do budovy proběhne registrace, kde účastník obdrží jmenovku, a bezpečnostní kontrola.