Kontakt

Účast na konferenci je možná pouze na základě pozvánky. 

ORGANIZÁTOR

Organizátorem konferencí 
„Naše bezpečnost není samozřejmost“
je:

Jagello 2000, z.s.
Mariánské náměstí 2116/10
709 00 Ostrava
nbns@nbns.cz

AKREDITACE MÉDIÍ

Celý program konference je pro zástupce médií přístupný, a to na základě předem vystavené akreditace.

Žádosti o akreditaci a případné dotazy vyřizuje agentura Crest Communications. Zasílejte je prosím
na e-mail pilchova@crestmorava.cz.

Akreditace je otevřená do 1. března 2024. Schválená akreditace Vám bude doručena e-mailem.

Organizátor si z kapacitních důvodů vyhrazuje právo akreditaci neudělit.