2023: Místo konání

Účast na konferenci je možná pouze na základě pozvánky.
Dovolujeme si upozornit, že vzhledem k bezpečnostním opatřením musí mít s sebou při vstupu každý host konference potvrzenou registraci s QR kódem. Tu může předložit jak v tištěné, tak v elektronické podobě (např. na mobilním telefonu). 

Místo konání

Konference se koná v Míčovně Pražského hradu, která se nachází v jižní části Královské zahrady a představuje skvost renesanční architektury. 

Přístup do sálu

Do Královských zahrad se vstupuje kovovou bránou (šipka „VCHOD“), k níž je příchod ze zastávky tramvaje 22 „Pražský hrad“ směrem k Pražskému hradu. Vchod se nachází zhruba po 100 m na levé straně za restaurací Lví dvůr. Při příchodu skrz areál Pražského hradu (po průchodu II. nádvořím) přejdete Prašný most. Brána (šipka „VCHOD“) se pak nachází napravo hned za mostem. Po průchodu branou pokračujte rovně k Míčovně, kde bude vchod označen.

Všichni hosté konference projdou bezpečnostní kontrolou Policie ČR.
Registrace hostů proběhne před vstupem do Míčovny.