Vojtěch Bahenský

analytik a předseda Správní rady Asociace pro mezinárodní otázky

Vojtěch Bahenský je předsedou Správní rady Asociace pro mezinárodní otázky a analytikem Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky. Působí i jako výzkumný pracovník na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, je členem Peace Research Center Prague a přidruženým výzkumným pracovníkem Ústavu mezinárodních vztahů. V roce 2022 získal  titul Ph.D. v oboru mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy za disertační práci věnující se teorizaci projekce vojenské moci.