Vít Dostál

výkonný ředitel Asociace pro mezinárodní otázky

Vít Dostál je výkonným ředitelem Asociace pro mezinárodní otázky. Zaměřuje se na českou zahraniční a evropskou politiku, středoevropskou spolupráci a polskou zahraniční a vnitřní politiku.  Je autorem publikace Paradiplomacie českých krajů: Regiony jako aktér mezinárodní politiky.