Javier Solana

bývalý generální tajemník NATO

Celým jménem Francisco Javier Solana de Madariaga, GCMG, CYC, byl generálním tajemníkem NATO od roku 1995 do roku 1999. Během jeho působení v této funkci se uskutečnily první alianční operace IFOR a SFOR, vznikla Rada euroatlantického partnerství a Aliance se rozšířila o první země bývalé Varšavské smlouvy. Před svým působením v NATO byl v letech 1977-1995 poslancem španělského parlamentu, působil v ministerských funkcích, vedl resorty školství a obrany. Je členem Španělské socialistické strany (PSOE).