Jan Lipavský

ministr zahraničních věcí České republiky

Jan Lipavský je ministr zahraničních věcí od prosince roku 2021. V letech 2017 až 2021 zastával funkci poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, byl místopředsedou Zahraničního výboru, místopředsedou Výboru pro obranu, členem Podvýboru pro obrannou, kybernetickou a bezpečnostní politiku a strategickou koncepci České republiky a členem Podvýboru pro migraci a azylovou politiku a součástí stálé komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství. Je členem České pirátské strany.