Jan Jireš

vrchní ředitel sekce obranné politiky a strategie Ministerstva obrany ČR

Jan Jireš je od července 2022 vrchním ředitelem sekce obranné politiky a strategie Ministerstva obrany České republiky (předtím náměstek pro řízení sekce). Do té doby působil jako vedoucí obranného úseku Stálé delegace České republiky při NATO v Bruselu. V letech 2009 až 2014 byl vyučujícím mezinárodních vztahů a bezpečnostních studií v CEVRO Institutu a na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V roce 2014 se stal ředitelem sekce obranné politiky a strategie Ministerstva obrany České republiky. Od roku 2017 byl ředitelem Odboru zahraničních pracovišť Sekce obranné politiky a strategie Ministerstva obrany České republiky v Bruselu.