Jakub Rákosník

Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Doc. PhDr. et JUDr. Jakub Rákosník, Ph.D je zástupcem ředitele Ústavu hospodářských a sociálních dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Zaměřuje se především na moderní sociální dějiny, dějiny sociálního státu a sociálních teorií. Je Laureátem Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2014.