Hana Hajnová

Česká pirátská strana
místopředsedkyně České pirátské strany, náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina

Hana Hajnová je od ledna 2022 místopředsedkyní České pirátské strany, od listopadu 2020 statutární náměstkyní hejtmana Kraje Vysočina a od roku 2018 zastupitelkou města Telče. Před působením v pirátské straně se věnovala projektovému managementu.