Loading...

2019: O konferenci

„Naše bezpečnost není samozřejmost“ je prestižní českou národní konferencí, na níž se od roku 2014 pravidelně setkávají špičky politické reprezentace a přední bezpečnostní experti, aby nejen zhodnotili uplynulé období, ale zejména aby předestřeli plány na další postup při zajišťování obrany a bezpečnosti České republiky. 


Přečtěte si shrnutí z konference

Program konference

Místo konání

Při příležitosti 20. výročí vstupu České republiky do NATO se 12. března 2019 uskutečnil již 6. konference Naše bezpečnost není samozřejmost, a to ve Španělském sále Pražského hradu jako součást státní ceremonie k tomuto významnému výročí, na které vystoupili s projevy čtyři nejvyšší ústavní činitelé ČR.  Z nejvýznamnějších zahraničních hostů promluvili také prezidenti Polska a Maďarska, které do NATO vstoupily zároveň s ČR, a Slovenska, jež se členem Severoatlantické aliance stalo v roce 2004. Konferenci zahájila Madeleine Albright, bývalá ministryně zahraničních věcí USA. 

Tento ročník konference byl výjimečný tím, že se uskutečnil v rámci státní ceremonie ke 20 letům ČR v NATO, ale rovněž tím, že pojal bezpečnost v širším smyslu a zapojil více institucí než dosud. Poprvé tak na bezpečnostní konferenci tohoto formátu vystoupili například předsedkyně Národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová nebo viceprezident Svazu průmyslu a dopravy České republiky Radek Špicar. Ekonomy a zástupce průmyslu jsme pozvali  rovněž do auditoria, stejně jako například představitele integrovaného záchranného systému nebo učitele, čímž chceme rozšířit tradiční skupinu účastníků debaty o bezpečnosti.  

Zpravodajství natoaktual.cz z konference

Organizátorem konference je Jagello 2000, z.s., které tento formát zahájilo při příležitosti 15. výročí vstupu České republiky do Severoatlantické aliance v březnu 2014 rovnež na Pražském hradě. Předtím Jagello 2000 organizovalo konference k pátému i desátému (v Senátu PČR) výročí vstupu.


Stáhněte si brožuru ke konferenci

Jedním z cílů akce je podpořit debatu mezi nejvyššími politickými představiteli, odborníky a příslušníky ozbrojených a bezpečnostních sborů o bezpečnostní situaci. Tento jedinečný formát interakce a věcné diskuze mezi politickou reprezentací a odbornou veřejností si získal úspěch a pozitivní reakce v následujících letech.

Během prvního ročníku konference v roce 2014 se podařilo v rámci politického panelu dosáhnout podpisu společné deklarace k zajištění obrany České republiky, což bylo bezprecedentním úspěchem mj. proto, že ji podepsali předsedové všech stran a hnutí (kromě KSČM) zastoupených v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Na základě této deklarace koaliční strany posléze podepsaly smlouvu o zajištění obrany ČR, kde se zavázaly navýšit obranné výdaje ČR do roku 2020 na 1,4 % HDP.

Mezi tradiční řečníky konference patří prezident republiky, vedoucí představitelé parlamentu, předseda a místopředsedové vlády, ministři, velení armády ČR, diplomaté a bezpečnostní experti. Čestným vystupujícím je na konferenci každoročně vybraný zahraniční host, jimiž v minulosti byli bývalý polský prezident Aleksander Kwaśniewski, bývalý generální tajemník NATO George Robertson, zástupci generálního tajemníka NATO Alexander Vershbow a Rose Gottemoeller, či bývalý zástupce náčelníka generálního štábu Izraelských obranných sil genmjr. Jair Golan.

Auditorium této politicko-expertní debaty na národní úrovni, která je pouze pro pozvané hosty, tvoří zejména členové Parlamentu České republiky, vrchní představitelé ozbrojených sil, zástupci ministerstev zahraničních věcí, obrany a vnitra, nejvýznamnější čeští bezpečností experti, diplomaté a vojenští přidělenci členských zemí NATO, zástupci médií a další hosté z řad odborné veřejnosti. Letos poprvé auditorium rozšiřujeme i o ekonomy, zástupce průmyslu nebo učitele.

Záštity:
Nad 6. ročníkem konference „Naše bezpečnost není samozřejmost“ převzali záštitu
prezident České republiky Miloš Zeman,
1. místopředseda vlády a ministr vnitra České republiky Jan Hamáček,
ministr obrany České republiky Lubomír Metnar
a ministr zahraničních věcí České republiky Tomáš Petříček.