2015: O konferenci

Jagello 2000 uspořádalo 2. ročník národní konference „Naše bezpečnost není samozřejmost“ 27. května 2015 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, protože považuje za důležité udržet debatu na téma bezpečnosti České republiky na nejvyšší politické a expertní úrovni. Po roce se tak setkali špičky politické reprezentace a přední bezpečnostní experti, aby nejen zhodnotili uplynulé období, ale zejména aby předestřeli plány na další postup při zajišťování obrany a bezpečnosti České republiky. 

Druhý ročník nejen shrnul hlavní změny v bezpečnostním prostředí za poslední rok jak z pohledu ČR, tak mezinárodních institucí, ale hledal i odpověď na otázku, jak by ČR měla a mohla tyto změny reflektovat. Jako řečníci vystoupili velvyslanci při Evropské unii a Severoatlantické alianci, předsedové politických stran v poslanecké sněmovně či ministr obrany České republiky a náměstci dalších ministerstev. Pozvání ke keynote projevu přijal bývalý prezident Polska Aleksander Kwasniewski.

Konference zaznamenala úspěch a pozitivní reakce díky svému jedinečnému formátu interakcí a věcné diskuzi mezi politickou reprezentací a odbornou veřejností. Dokazuje to množství mediálních výstupu jak v českých (ČT, Lidové noviny, a i.), tak i zahraničních médiích (Reuters, Bloomberg, a další).  

Záštita:
Nad 2. ročníkem konference „Naše bezpečnost není samozřejmost“ převzal záštitu předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu české republiky Jan Hamáček.

ORGANIZÁTOR

HLAVNÍ PARTNEŘI

MARKETINGOVÍ PARTNEŘI

PARTNER

MEDIÁLNÍ PARTNER