2014: O konferenci

„Naše bezpečnost není samozřejmost“ se poprvé konala v roku 2014, kdy se při příležitosti 15. výročí vstupu České republiky do NATO setkali špičky politické reprezentace a přední bezpečnostní experti, aby nejen zhodnotili uplynulé období, ale zejména aby předestřeli plány na další postup při zajišťování obrany a bezpečnosti České republiky. Od té doby si konference získala značné renomé mezi představiteli bezpečnostní a obranné komunity.

1. ročník národní konference se uskutečnil 12. března 2014 v Nové galerii Pražského hradu za účasti prezidenta České republiky, ministrů, velvyslanců či předsedů politických stran poslanecké sněmovny. Jako čestný zahraniční host vystoupil George Robertson, bývalý generální tajemník NATO.  

Konference se věnovala především připomenutí vstupu České republiky do NATO, zhodnocení jejího působení a předestření výzev a priorit, které krajinu čekají v následujících letech. V jejím průběhu rovněž předsedové všech stran a hnutí (kromě KSČM) zastoupených v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR podepsali bezprecedentní společnou deklaraci k zajištění obrany České republiky. Na základě této deklarace koaliční strany posléze podepsaly smlouvu o zajištění obrany ČR, kde se zavázaly navýšit obranné výdaje ČR do roku 2020 na 1,4 % HDP.

Konference vytvořila prostor pro jedny z prvních veřejných vystoupení členů nové vlády, kdy bylo publikováno vícero článků prostřednictvím zpravodajských portálů (idnes.cz, natoaktual.cz, a i.) a reportáží jak v České televizi, tak v Českém rozhlasu. 

Záštita:
Nad 1. ročníkem konference „Naše bezpečnost není samozřejmost“ převzal záštitu prezident České republiky Miloš Zeman.

ORGANIZÁTOR

HLAVNÍ PARTNEŘI

MARKETINGOVÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI

MEDIÁLNÍ PARTNER