Loading...

Tomáš Kopečný

náměstek ministra obrany České republiky

Tomáš Kopečný je od ledna 2020 náměstkem ministra obrany pro řízení průmyslové spolupráce Ministerstva obrany České republiky. V minulosti na ministerstvu zastával pozici ředitele odboru průmyslové spolupráce, vedoucího oddělení mezinárodní obranně-průmyslové spolupráce či poradce v kanceláři náměstka ministra obrany.