Loading...

Radek Špicar

viceprezident Svazu průmyslu a dopravy České republiky

Radek Špicar, M.Phil., absolvoval Univerzitu Karlovu a University of Cambridge. Je bývalým náměstkem místopředsedy vlády pro ekonomiku a později členem managementu Škoda Auto. V současné době působí jako viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR pro hospodářskou politiku a export. Jeho diplomová práce, za kterou získal na University of Cambridge vyznamenání, je věnována středoevropským krajanským spolkům ve Spojených státech a jejich vlivu na rozšíření NATO v roce 1999. Můžete ho sledovat na Twitteru na adrese @R_Spicar_SP_CR.