Loading...

Místo konání

Účast na konferenci je možná pouze na základě pozvánky.
Dovolujeme si upozornit, že vzhledem k bezpečnostním opatřením musí mít s sebou při vstupu každý host konference potvrzenou registraci s QR kódem. Tu může předložit jak v tištěné, tak v elektronické podobě (např. na mobilním telefonu). 

Účast je na základě epidemiologické situace rovněž podmíněna prokázáním 
splnění alespoň jedné z podmínek:

► antigenním (starý nejvýše 72 hodin) nebo PCR testem (starý nejvýše 7 dní) s negativním výsledkem

► aplikací alespoň první dávky očkování proti covidu-19, přičemž od této dávky musí uběhnout nejméně 22 dní

► laboratorně potvrzeným onemocněním covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání konference

Děkujeme za pochopení.

Místo konání
Konference se koná v Míčovně Pražského hradu, která se nachází v jižní části Královské zahrady a představuje skvost renesanční architektury. 

Přístup do sálu
Do Královských zahrad se vstupuje kovovou bránou (šipka "VCHOD"), k níž je příchod ze zastávky tramvaje 22 "Pražský hrad" směrem k Pražskému hradu. Vchod se nachází zhruba po 100 m na levé straně za restaurací Lví dvůr. Při příchodu skrz areál Pražského hradu (po průchodu II. nádvořím) přejdete Prašný most. Brána (šipka "VCHOD") se pak nachází napravo hned za mostem. Po průchodu branou pokračujte rovně k Míčovně, kde bude vchod označen.

Všichni hosté konference projdou bezpečnostní kontrolou Policie ČR.
Registrace hostů proběhne před vstupem do Míčovny. 

Hygienická opatření
(aktualizováno 26. května 2021)

Rozestupy: Počet osob v prostoru konference bude omezen na zhruba polovinu maximální kapacity sálu. Pro co nejvyšší pohodlí budou židle pro hosty v auditoriu rozmístěny s rozestupy. 

Ochrana úst a nosu: Nadále platí povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest uvnitř budov. Vstup do sálu bude umožněn jen hostům s nasazeným respirátorem bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95). Všichni hosté musí mít respirátor nasazen po celou dobu konání konference. 

Dezinfekce: V prostorách konference budou k dispozici dávkovače na dezinfekci. Celý prostor včetně toalet, klik atp. je průběžně dezinfikován. Po každém diskuzním panelu bude dezinfikován řečnický pult, stůl i mikrofony.

Osobní zodpovědnost: Žádáme hosty konference, aby v případě příznaků virózy a se zvýšenou teplotou zvážili svou osobní účast. Spoléháme na zodpovědnost a ohleduplnost každého jedince k ostatním.