Loading...

Místo konání

Účast na konferenci je možná pouze na základě pozvánky.
Pozvánky rozesílá Kancelář prezidenta republiky.

Místo konání
Konference se koná ve Španělském sále, který je největším slavnostním prostorem Pražského hradu a který se nachází v severním křídle Nového královského paláce. 

Přístup do sálu
Do sálu se vstupuje z průjezdu Matyášovy brány (šipka "VCHOD"). Přístup do Matyášovy brány je pro účastníky konference možný jak z Hradčanského náměstí (1), tak ze 2. nádvoří (2). Oběma místy bude možné projít pouze na základě potvrzené pozvánky. Po vstupu do budovy proběhne registrace, kde účastník obdrží jmenovku, a bezpečnostní kontrola.