Loading...

Kontakt

Účast na konferenci je možná pouze na základě pozvánky. 

ORGANIZÁTOR
Organizátorem konferencí 
"Naše bezpečnost není samozřejmost"
je:

Jagello 2000, z.s.
Mariánské náměstí 2116/10
709 00 Ostrava
nbns@nbns.cz

AKREDITACE MÉDIÍ
Celý program konference je pro zástupce médií přístupný, a to na základě předem vystavené akreditace.

O akreditace je možné žádat emailem, a to nejpozději do pátku 18. června 2021.

Kontakt pro akreditace: Jan Zahradník, zahradnikj@jagello.org.