Loading...

Jody Thomas

náměstkyně ministra národní obrany Kanady

Jody Thomas je od roku 2017 náměstkyní ministra národní obrany Kanady, předtím působila jako poradkyně náměstka ministra obrany. Má několikaleté zkušenosti z působení na vedoucích pozicích ve veřejné službě.